Termeni și Condiții

Pentru a folosi serviciile oferite de aflutot.ro, ești de acord: 

Să furnizezi date adevărate, exacte și complete despre tine, așa cum este prevăzut de formularul (formularele) de înregistrare / abonare. 

Să menții și să înnoiești, atunci când situația o cere, datele personale, pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă vei furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, aflutot.ro are dreptul să îți refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului. 

Dacă utilizezi alt nume sau o adresă de e-mail care nu îți apartine, cererea de abonare va fi ștearsă și în cazul unor daune provocate celorlalți utilizatori, echipei aflutot.ro sau site-ului, datele tale vor fi oferite Poliției Române. 

Dacă folosiți serviciile sau informațiile oferite de acest website, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de mai jos.

Pagina „Termeni și Condiții” se poate modifica din când în când. Puteți fi notificat ori de câte ori se produc modificări ale termenilor și condițiilor website-ului. 

1. Protecția proprietății intelectuale
2. Utilizarea conținutului Site-ului aflutot.ro 
3. Suspendarea accesului
4. Modificări aduse Site-ului aflutot.ro (Schimbări ale Site-ului aflutot.ro)
5. Acord de confidențialitate 
6. Forumuri publice 
7. Lipsa garanției și declinări de răspundere 
8. Forța majoră
9. Diverse
10. Jurisdicția și legea aplicabilă

1. Protecția proprietății intelectuale
Conținutul și design-ul site-ului aflutot.ro, precum și orice alt material care are legătură cu site-ul aflutot.ro trimis dumneavoastră prin e-mail sau furnizat dumneavoastră prin orice altă modalitate, aparțin site-ului aflutot.ro și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea site-ului aflutot.ro 

Drepturile patrimoniale de autor asupra textelor, comentariilor, mesajelor publicate de dumneavoastră se transferă asupra site-ului imediat ce dumneavoastră le postați. După momentul afișării acestora pe site, dumneavoastră continuați să dețineți drepturile morale de autor asupra lor. Implicit, aveți în continuare dreptul de a folosi acele texte în orice mod doriți. Prin afișarea sau publicarea oricăror texte, comentarii, mesaje pe site, dumneavoastră ne acordați o licență limitată, neexclusivă de a folosi, modifica, arăta în mod public, copia și distribui aceste texte. 

2. Utilizarea conținutului site-ului aflutot.ro 
Nu puteți copia și printa Conținutul Site-ului aflutot.ro, iar acesta nu poate fi reprodus, modificat și exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări. 
Acțiunile descrise mai jos, nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea site-ului aflutot.ro:
a. Reproducerea sau stocarea Conținutului Site-ului, precum trimiterea acestuia către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației. 
b. Modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului Site-ului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea site-ului aflutot.ro 
c. Îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Site-ului aflutot.ro asupra Conținutului. 

Orice utilizare a Conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail: contact@aflutot.ro 

3. Suspendarea accesului
Site-ul aflutot.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul dumneavoastră la Conținutul Site-ului aflutot.ro sau la o parte a acestuia. 

4. Modificări aduse Site-ului aflutot.ro (Schimbări ale Site-ului aflutot.ro)
Site-ul aflutot.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau șterge în orice moment porțiuni ale Conținutului său. De asemenea, Site-ul aflutot.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut. 

5. Acord de confidențialitate 
Informația pe care o furnizați despre dumneavoastră către Site-ul aflutot.ro va fi folosită doar în concordanță cu termenii Acordului de Confidențialitate al Site-ului aflutot.ro 

6. Forumuri publice 
Site-ul aflutot.ro vă poate pune la dispoziție platforme de comunicare între dumneavoastră și ceilalți utilizatori (sistem de comentarii la articole). În ideea în care Site-ul aflutot.ro nu poate și nici nu este interesat de filtrarea mesajelor postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicație, ne rezervăm dreptul de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicație. Pentru comentariile postate de utilizatori, la articolele cuprinse în website, răspunderea asupra conținutului revine în totalitate autorilor acestora. Site-ul aflutot.ro își rezervă dreptul de a nu face publice acele comentarii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților. 

Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru conținutul comentariilor pe care le postați. Trebuie să știți că postarea comentariilor prin intermediul platformelor de comunicație puse la dispoziție de Site-ul aflutot.ro este supusă următoarelor limitări: 
– Nu puteți publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conține o formă unanim recunoscută în societate ca fiind Publicitate la diverse categorii de bunuri și servicii. 
– Nu puteți publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor Site-ului aflutot.ro niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că această trimitere se face sau nu, prin intermediul sistemelor de comunicație puse la dispoziție de Site-ul aflutot.ro sau prin intermediul altor mijloace de comunicație. 
– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. 

De asemenea, nu puteți publica sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin informații confidențiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiunea Confidențial sau cu orice altă mențiune de acest gen sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piață al unui produs sau serviciu. 

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terț. 

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conțin viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea Site-ului aflutot.ro sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software). 
– Nu puteți colecta în niciun fel: informație indentificabilă personal de la utilizatorii sau membrii Site-ului aflutot.ro 

– Nu puteți restricționa sau elimina accesul unor alți utilizatori la platformele de comunicație puse la dispoziție de Site-ul aflutot.ro 

– Nu puteți publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a căror sursă este ascunsă. – Nu puteți publica, transmite sau face referire la niciun fel de joc piramidal sau orice altă activitate menită a înșela încrederea unor alte persoane, precum și orice activități similare unor fapte în privința cărora s-a probat în trecut potențialul infracțional. 

Prin transmiterea mesajelor dumneavoastră către / sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicație, sunteți de acord că dumneavoastră sunteți răspunzător și veți despăgubi Site-ul aflutot.ro pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de către dumneavoastră a unor mesaje al căror conținut încalcă prevederile limitărilor de la paragraful precedent. 

Unii utilizatori pot înțelege că este mai simplu să încalce regulile din acest acord, drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenta o realitate înșelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale. 

Ar trebui să reflectați înainte de a folosi informația cuprinsă în aceste mesaje pentru a face o investiție sau orice altă acțiune care implică folosirea de fonduri sau resurse proprii. Imaginea prezentată de mesajele publicate poate fi uneori diferită de realitate. 

7. Lipsa garanției și declinări de răspundere

Deși în fiecare moment se fac eforturi în vederea asigurării calității si corectitudinii articolelor publicate în Site-ul aflutot.ro, nu se poate garanta, expres sau implicit, în privința Conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Site-ul aflutot.ro nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site-ul aflutot.ro, chiar dacă Site-ul vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

Site-ul aflutot.ro nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site. De asemenea, Site-ul aflutot.ro nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe site sau în orice altă formă nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți devastatoare. 

Sunteți de acord să lipsiți de răspundere Site-ul aflutot.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a clauzelor prezentului contract. 

8. Forța Majoră
Site-ul aflutot.ro, afiliații sau în general, furnizorii de informație către Site nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în conținutul furnizat, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Site-ului. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic al Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare… 

9. Diverse 
Schimbarea termenilor prezentului acord: Site-ul este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Atunci când acești termeni se vor modifica, Site-ul aflutot.ro vă va notifica prin publicarea în prima pagina a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării comentariilor privind schimbările pe prima pagina a site-ului implică faptul că v-ați dat acordul asupra noilor termeni. 

De asemenea, unele servicii oferite de Site-ul aflutot.ro pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișați în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesați înainte de folosirea serviciului. 

Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți:

Părți ale conținutului inclus în Site-ul aflutot.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care Site-ul are încheiate / sau nu, contracte de furnizare de conținut. De asemenea, în interiorul conținutului Site-ul pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Site-ul aflutot.ro nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Site-ul nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul său. 

Notificări: Orice notificare către Site-ul aflutot.ro trebuie trimisă în scris la adresa de e-mail: contact@aflutot.ro 

10. Jurisdicția și legea aplicabilă 
Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor române.